Kontakty

Základní škola a mateřská škola Mochtín, okres Klatovy
Mochtín 37
339 01 Klatovy

tel. ZŠ: 725 106 596, 608 507 361

tel. MŠ Broučkové: 376 311 291

tel. MŠ Motýlci: 605 791 405

tel. ŠJ: 376 311 291

Omlouvání obědů vždy do 7:30 prvního dne absence na telefon 607 463 695

https://wp.zsmochtin.info

info@zsmochtin.info

ID datové schránky: 28imfh4

IČO 75005263

číslo účtu: 27-7279690257/0100

Dokumenty a předpisy (Výroční zprávy, rozpočty atd.) naleznete v sekci Dokumenty. Ostatní dokumenty (Školní vzdělávací programy, Školní řády, Organizační řád, Provozní řád, směrnice atd.) jsou k nahlédnutí v ředitelně školy.