Základní škola

ZŠ Mochtín je malotřídní školou tradiční a moderně vybavenou. Našim cílem je poskytovat kvalitní vzdělání formou, která děti osloví a bude je motivovat k dalšímu učení. Snažíme se vést žáky k samostatnosti a vzájemnému respektu. 

V letošním školním roce se žáci 1. až 5. ročníku učí ve dvou třídách.
•    I. třída – žáci 1. a 2. ročníku 
•    II. třída – žáci 3.,4. a 5. ročníku.

V rámci zkvalitnění výuky vyučujeme některé předměty samostatně nebo dva ročníky společně. Jedná se převážně o český jazyk, matematiku, anglický jazyk, prvouku, vlastivědu a přírodovědu. Tato organizace vyučování souvisí s počtem žáků v jednotlivých ročnících.
K dělené výuce jsou využity i prostory ŠD.

Vyučování začíná v 7:55.
1.    hod.  7:55  – 8:40
2.    hod.  8:50  – 9:35
3.    hod.  9:55  – 10:40
4.    hod. 10:50 – 11:35
5.    hod. 11:45 – 12:30
6.    hod. 13:00 – 13:45
7.    hod. 13:55 – 14:40

ŠVP pro základní vzdělávání „Vše pro dítě“ zpracovaný podle RVP ZV, č.j.: ZŠMoch61/2023, je volně přístupný v prostorách školy.