Zásady ochrany osobních údajů

Internetové stránky www.zsmochtin.info nevyžadují po uživateli žádné osobní informace.

Na internetových stránkách www.zsmochtin.info jsou vystavené kontaktní údaje. Využitím zveřejněných kontaktních údajů bere uživatel na vědomí možnost využití svých kontaktních údajů k vyřešení dané situace.

V případě použití souborů cookies pro chod webu bude uživatel vyzván k souhlasu či nesouhlasu.