Základní škola a mateřská škola Mochtín, okres Klatovy, příspěvková organizace

Organizace byla zřízena obcí Mochtín dne 1.1.2003 zřizovací listinou č.j. 174/2002 jako příspěvková organizace, pro zajištění základního vzdělávání žáků. Předmět její činnosti je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem činnosti je předškolní výchova, poskytování základního a zájmového vzdělávání a zajišťování stravování.