Školní družina

Poskytuje zájmové vzdělávání v souladu s § 111 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy.

Naše školní družina nabízí jedno oddělení s kapacitou 30 žáků. Družina je velmi dobře vybavena. Kromě vnitřních prostor využívá i zahradu MŠ a obecního víceúčelového hřiště. 

Provoz ŠD: 6.30 – 7.30 hodin a 11.45 – 16.15 hodin.