Mateřská škola

Zabezpečuje předškolní vzdělávání v souladu s § 33 až 35 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy.

MŠ Mochtín má kapacitu 50 dětí a je rozdělena na dvě heterogenní třídy:

  • Motýlci – starší děti
  • Broučkové – mladší děti

Třída Motýlků je úplně nová, přistavěná v roce 2021 a třída Broučků po kompletní rekonstrukci.

Provoz MŠ: 6.15 – 16.15 hodin